Matthias Gallas Regiment Matthias Gallas Erby rodu Gallas

  Erby rodu Gallas

   

  V roce 17.12.1627 povýšen do říšského stavu svobodných pánů, 1631 povýšen do říšského hraběcího stavu. Inkolát v čechách získal 24.7.1634, povýšení do stavu svobodných pánů 21.7.1635 i když Doerr uvádí 25.7.1634, španělský vévodský titul 1635. 1636 byl jmenován skutečným tajným radou.

  Rentzova sbírka (Archiv hlavního města Prahy):

  a) říšský hrabě, varianta 1

  čtvrcený štít, 1. a 4. pole zlaté s černou rozkřídlenou orlicí, hledící vpravo, s červenou zbrojí a korunou, 2. a 3. pole modré se zlatým břevnem

  na štítě hraběcí koruna

  tři korunované turnajové helmy:

  vpravo s červeno-zlatými přikryvadly , na něm čtyři pštrosí pera, červené, stříbrné, modré a černé

  uprostřed s černo-zlatými přikryvadly, na něm rozkřídlená modrá orličí křídla se zlatým břevnem, mezi nimi černá rozkřídlená orlice jako ve štítě (původní klenot)

  vlevo s modro-zlatými přikryvadly, na něm deset praporců, červený, stříbrný, modrý, zlatý, černý, štříbrný, černý, modrý, červený a  stříbrný

  štítonoši:

  dvě odvrácené rozkřídlené orlice se zlatou zbrojí, každá držící v jednom pařátu štít

  Od této varianty je odvozen honosný prapor Matthias Gallas Regimentu.

   

  Blason a vyobrazení podle Heraldické (Rentzovy) sbírky, Archiv hlavního města Prahy, AMP K1-2939

   

  Literatura uvádí i několik variant erbu. Sedláček presentuje jako alternativu 2.a 3. pole jako zlaté s modrým břevnem a přikryvadla jako modro-zlatá nebo černo-zlatá .

  Kadich a Blažek uvádí následující blasony:

  a) základní štít:

  zlatý s modrým břevnem, v klenotu zlatá rozkřídlená orličí křídla s modrým břevnem, modro-zlatá přikryvadla

  b) říšský svobodný pán:

  čtvrcený štít, 1. a 4.pole zlaté, na něm červeně korunované přivrácené černé orlice s červenou zbrojí, 2.a 3. pole zlaté s modrým břevnem, pole oddělená červeným křížem

  tři korunované helmy:

  vpravo v klenotu tři pštrosí pera - modré, červené, zlaté, černo-zlatá přikryvadla

  uprostřed původní klenot a před ním černá rozkřídlená orlice jako ve štítě, červeno-stříbrná přikryvadla

  vlevo jedenáct vějířovitě uspořádaných červeno-stříbrně dělených praporců, modro-zlatá přikryvadla

  c) říšský hrabě (v hraběcím diplomu není uváděn štít)

  štít jako výše, ale bez červeného dělícího kříže, orlice hledící vpravo

  tři korunované helmy:

  vpravo v klenotu čtyři pštrosí pera - modré, stříbrné, zlaté, černé, modro-zlatá přikryvadla

  uprostřed rozkřídlená černá orličí křídla , na nich položená černá orlice jako ve štítě, černo-zlatá přikryvadla

  vlevo jedenáct praporků, střídavě červené, zlaté a stříbrné, červeno-stříbrná přikryvadla

   

  Vyobrazení erbů podle Heinricha Kadicha von Pferd a Konráda Blažka, Der Mährische Adel, str. 208, tab. 143, Norimberk 1899

   

  Siebmacher uvádí tyto blasony:

  a) základní štít:

  zlatý s modrým břevnem, v klenotu zlatá rozkřídlená orličí křídla s modrým břevnem, modro-zlatá přikryvadla

  b) říšský svobodný pán:

  čtvrcený štít, 1. a 4.pole zlaté, na něm červeně korunované černé orlice s červenou zbrojí, hledící vpravo, 2.a 3. pole zlaté s modrým břevnem, pole oddělená červeným křížem

  tři korunované helmy:

  vpravo v klenotu tři pštrosí pera - modré, červené, zlaté, černo-zlatá přikryvadla

  uprostřed původní klenot a před ním černá rozkřídlená orlice jako ve štítě, červeno-stříbrná přikryvadla

  vlevo jedenáct vějířovitě uspořádaných červeno-stříbrně dělených praporců, modro-zlatá přikryvadla

  c) říšský hrabě (v hraběcím diplomu není uváděn štít)

  štít jako výše, ale bez červeného dělícího kříže, přivrácené orlice

  tři korunované helmy:

  vpravo v klenotu čtyři pštrosí pera - modré, stříbrné, zlaté, černé, modro-zlatá přikryvadla

  uprostřed rozkřídlená černá orličí křídla , na nich položená černá orlice jako ve štítě, černo-zlatá přikryvadla

  vlevo jedenáct praporků, střídavě červené, zlaté a stříbrné, červeno-stříbrná přikryvadla

   

  Vyobrazení podle Siebamcher´s Grosses und Allgemeines Wappenbuch, Sechsten Bandes, Achte Abtheilung, Der Abgestrobene Adel der Perussischen Provinz Schelsien, Erstre Theil, bearbaietet von Konrad Blažek, str. 17, tab. 13, Norimberk 1887

   

  Rozdíl je hlavně ve vyobrazení erbu říšského svobodného pána a říšského hraběte Gallase. U obou pramenů, i když evidenteně Kadich přebíral blasony od Siebmachera je, že u hraběcího erbu není, ani podle jednoho z nich, definován štít. Pak podle heraldických tradic, pokud se štít v nové erbovní listině nedefinoval, by měl být přebrán pro nový, polepšený znak, z předchozího erbu.

   

  Prameny:

  vyobrazení v Heraldické (Rentzově) sbírce uložené v Archivu hlavního města Prahy pod signaturou AMP K1-2939, inventární číslo 2939

  August Sedláček: Českomoravská heraldika, Část zvláštní (II. díl), str.414, Česká akademie věd a umění, Praha 1925

  Kadich Heinrich von Pferd, Blažek Konrád: Der Mährische Adel, str. 208, tab. 143, Norimberk 1899

  Doerr August von: Der Adel der Böhmishen Kronläder, str.116, Praha 1900

  Siebamcher´s Grosses und Allgemeines Wappenbuch, Sechsten Bandes, Achte Abtheilung, Der Abgestrobene Adel der Perussischen Provinz Schelsien, Erstre Theil, bearbaietet von Konrad Blažek, str. 17, tab. 13, Norimberk 1887

  Siebamcher´s Grosses und Allgemeines Wappenbuch, Sechsten Bandes, Achte Abtheilung, Der Abgestrobene Adel der Perussischen Provinz Schelsien, Zweiter Theil, bearbaietet von Konrad Blažek, str. 37, tab. 24, 25, Norimberk 1890

   

  Blasony a kresby Petr Jedlička © 2011

  Aktualizováno (Čtvrtek, 16 Červen 2011 01:05)