Matthias Gallas Regiment O nás

  Vážení,

  Rádi bychom se Vám v následujících řádcích přestavili a něco málo sdělili o historii a současném fungování  našeho regimentu.

  Počátky našeho regimentu jsou datovány od roku 2006, kdy vznikla první samostatná jednotka císařských gardových rondašírů. K jejímu založení přispěli výraznou měrou i členové SHŠ Valdštejnové, kteří nám pomohli s první verzí uniforem, bubnem a vybavením (materiálním i vědomostním). Jednotku nejprve tvořilo pouze několik málo členů DŠS Sentiment du fer, kteří předtím fungovali v jednotce španělských gardových halapartníků. Prakticky poté přivedli jednotku k životu David Ksandr, Ondřej Jedlička a Jan Hammer. Jednotka fungovala zcela samostatně a působila jako nezávislý celek spolupracující s ostatními jednotkami pikenýrů a mušketýrů, kde doplňovala větší celky a regimenty.

  V regimentu jsou zastoupení členové různých šermířských i divadelních uskupení včetně dalších jednotlivců bez skupinové příslušnosti. Své pevné zázemí máme v Praze. Od roku 2008 aktivně spolupracujeme se sdružením Bohém, které zajišťuje veškeré Valdštejnské slavnosti konané v ČR (zde je možné na nás získat i reference). Velmi často vystupujeme jako součást vojsk vévody Albrechta z Valdštejna. Naše konkrétní zařazení je tedy na císařské straně. Do roku 2010 fungovala jednotka pod názvem "Rondašíři Gallasova regimentu" (Rundtartschiere des Gallas Regiments). Matthiase Gallase jsme si vybrali jako historickou ikonu.

  Díky naší divadelní orientaci se snažíme primárně o co nejlepší předvedení bitevních akcí a vytvoření maximálního dojmu pro diváky. Nezaměřujeme na tzv. "Oživenou historii" nicméně po stránce historické věrnosti se nadále postupně rozvíjíme, zdokonalujeme a snažíme se, abychom splňovali koukatelné minimum po stránce historiské věrnosti a pochopitelné zvyšující se požadavky na dobovost. Naší snahou je, abychom svými výkony bavili diváky, kolegy z branže a tím i sebe.

  Od roku 2011 jsme spustili samostatné webové stránky regimentu a dále pomalu doplňujeme stávající stavy členů a rozšiřujeme se o další složky pikeýrů a mušketýrů. Vzhledem i k postupnému rozšiřování jsme počínaje rokem 2011 přejmenovali celý projekt na "Matthias Gallas Regiment"

  Můžeme nabídnout:

  • Vojenské historizující ležení z období Třicetileté války
  • Účast regimentu při vojensko-historických akcích
  • Ukázku výcviku vojáků, tzv. execírku

  Aktualizováno (Pondělí, 28 Srpen 2017 17:04)